– Kjønnsstereotypisk, mente barnehage-
styrere i Trondheim, og satte foten ned for årets karneval.