Ein dansk fjernsynsdokumentar frå åtte moskear har opprørt danske politikarar. Lengst går ikkje uventa Dansk Folkeparti som vil stengje ein moské etter det dei har sett og høyrt i TV2-serien Moskeerne bag sløret.