Ordet alvor er avledet av det norrøne alvar, som direkte oversatt betyr helt var, totalt aktsom. Brorparten av høstens norske filmer ønsker, på en varsom måte, å bringe oppmerksomhet til ulike temaer som fortjener vår aktsomhet.