Onsdag la tenketanken Agenda fram et fellesdokument for en bedre integrering. Sammen med forskere fra flere institutter og folk fra Agendas sekretariat har politikere fra de tre rødgrønne partiene sittet sammen med politikere fra KrF og Venstre for å finne en felles plattform. Gjennom jevnlige møter og en Agenda-betalt studietur til Tyskland har de fem snakket og jobbet seg sammen på et politikkfelt der Venstre og KrF i store trekk har strevd med sitt forhold til regjeringen.