I 1974 styrtet Eastern Airlines Flight 212 i en maisåker i North Carolina. Ombord i flyet var James Colbert, og to av sønnene hans, Peter (18) og Paul (15). Alle omkom.