Kommentar

Slutten for kristne i Gaza?

19 kristne ble drept da en israelsk rakett traff en bygning tilhørende en kirke i Gaza. Det utgjør nesten to prosent av de kristne i Gaza.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det har vært kristne forsamlinger i Gaza siden apostlenes tid. Etter at islamistiske Hamas tok makten i 2007 og Israel innførte blokade har to tredjedeler av den kristne befolkningen forsvunnet. Den pågående krigen kan bety slutten for den resten som er igjen.

For snart to uker siden traff en israelsk rakett ved St. Porphyrios-kirken i Gaza by og ødela en av kirkens bygninger der mange kristne hadde søkt tilflukt. Blant de drepte var det tre spebarn som ikke var døpt. Derfor har kirken nå holdt en gudstjeneste hvor de døpte alle som ikke var blitt døpt.

– Foreldre døper barna sine med håp for liv og framtid, men nå døper vi barna ut fra frykt for at noe ondt skal hende dem, sier kirkens talsmann Kamel Ayyad til Kirkenes Verdensråd.

Bibelbutikk blant muslimer

De kristne i Gaza bor i all hovedsak i Gaza by, og altså i den sonen hvor den israelske hæren nå forbereder en større bakkeinvasjon. Omtrent 200 av menighetens medlemmer har søkt tilflukt i St. Porphyrios-kirken. Andre har rømt til den sørlige delen av Gaza eller gjemmer seg andre steder i Gaza by.

De siste tjue årene har det ene etter det andre av gamle kristne samfunn i det området hvor kirken ble født forsvunnet. Nå står Gaza for tur.

Da jeg besøkte Gaza by for 23 år siden, var situasjonen en helt annen. Det var livlig trafikk i sentrum av byen, der butikkene var åpne og hadde godt med varer. Jeg spiste middag med den palestinske turistministeren på en fiskerestaurant nede ved stranda, og han la ut om alle turistene som skulle fly inn til flyplassen i Gaza og sole seg på stranda.

Jeg var der for å besøke den nyåpnede bibelbutikken i Gaza by. Der solgte man bibler helt åpenlyst midt i sentrum. De ansatte i butikken kunne fortelle at mange nysgjerrige muslimer kom innom butikken. Jeg snakket også med kristne ungdommer som både gikk i den ortodokse kirken der de var medlemmer og deltok i ungdomsarbeidet hos baptistene samt i YMCA (det som hos oss heter KFUM). De unge fortalte om at de frimodig sto fram som kristne.

— Jeg er meg selv. Det er ikke noe problem, sa en av dem, som så det som et kall å bo blant muslimer.

Kristne har rømt siden 2007

Kristne institusjoner har betydd mye også for byens muslimske befolkning. YMCA har hatt et utstrakt tilbud til unge, med både velferd, kultur og sport, mens Al-Ahli-sykehuset, som blir drevet av den anglikanske kirken, er viktig for hele befolkningen.

Det var 3000 kristne i Gaza i 2000. Nå er det bare 1000 tilbake. Etter at Hamas tok over makten i 2007, har de kristne vært under dobbelt press. De er som alle i Gaza rammet av den israelske blokaden og av de stadig gjentatte israelske bombetoktene og invasjonene. Og de føler presset av å leve i et samfunn styrt av islamister. Hamas aksepterer de kristnes nærvær og at de utøver sin tro, men mange islamister mener kristne er et fremmedelement.

Bibelselger drept

I 2007 ble han som drev bibelbutikken drept og butikken brent. Hamas tok avstand fra handlingen, men de skyldige er ikke blitt straffet. Det gjelder også etter at bygningen til YMCA ble utsatt for et bombeattentat i 2008. Slike handlinger har skapt frykt blant de kristne. De kristne har hatt noe lettere enn andre i Gaza til å få tillatelse fra Israel til å reise til Vestbredden, blant annet for å delta i jule- og påskefeiring. Mange har valgt å bli på Vestbredden etter slike besøk, selv om de da må leve som uregistrerte.

Derfor var det kristne nærværet i Gaza truet allerede før den siste krigen. Dersom nå mange kristne flykter eller blir drept og institusjonene deres rammes, kan det bli vanskelig å bygge opp igjen det kristne samfunnet. For en uke siden ble det ortodokse kultursenteret i Gaza helt ødelagt av israelske bomber. Al Ahli-sykehuset ble skadet av det som trolig var en feilskutt rakett fra Gaza. Israel sier at Hamas har installasjoner ved flere bygninger eid av kristne kirker, noe som gjør at det er fare for at de blir ødelagt.

Siden apostlenes tid

Det har vært kristne i Gaza helt siden apostlenes tid. I Nytestamentet leser vi at apostelen Filip var på vei til Gaza da han møtte en etiopisk hoffmann og fikk sitte på med ham, og kirkene i Gaza regner sin historie tilbake til ham. De kristne menighetene i Gaza ble utsatt for forfølgelse under romerne. Men da kristendommen ble offisiell religion, gikk St. Porphyrios på 400-tallet i bresjen for å få ødelagt alle hedenske templer. St. Porphyrios-kirken ble bygd midt på 400-tallet.

Korsfarerne bygde en borg i Gaza, og den skiftet side flere ganger i kampene mellom korsfarere og muslimer. Disse kampene gikk ut over de lokale ortodokse kristne, som korsfarerne betraktet som kjettere. Mongolene ødela Gaza by fullstendig på 1200-tallet. Men siden blomstret den opp som en viktig by i det osmanske riket, med sterke bånd til Egypt. Det var hele tiden et levende kristent samfunn der, også under muslimsk styre.

Muslimsk dominans siden 1948

Da Israel ble opprettet i 1948, kom mange flyktninger til Gaza, som var under egyptisk kontroll. De aller fleste flyktningene var muslimer, noe som gjorde at de kristne ble enda mer en minoritet. De fleste kristne familiene i Gaza har lange røtter der, men en del er også etterkommere etter kristne palestinere som flyktet dit.

Det kan virke snevert å fokusere på tusen kristne når alle innbyggerne på Gaza rammes. Men i de tjue årene etter den amerikanske invasjonen i Irak har det ene etter det andre av gamle kristne samfunn i det området hvor kirken ble født forsvunnet. Nå står Gaza for tur.

Les mer om mer disse temaene:

Erling Rimehaug

Erling Rimehaug

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kommentar