Kommentar

Menn med makt må oppføre seg

Det stiller heilt særskilte krav til menn med makt. Dei som forstår det like dårleg som Odd Roger Enoksen, bør ikkje ha slike posisjonar.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Norsk politikk hadde tydelegvis ingen planar om å ta påskeferie. Medan folk flest tok ferie, kom ei sak frå VG om at forsvarsminister Odd Roger Enoksen frå Senterpartiet hadde hatt eit forhold til ei 18 år gammal jente i 2005. På det tidspunktet var Enoksen sjølv 50.

Til VG fortel den unge kvinna – som no er blitt vaksen – at Enoksen pressa henne langt, utnytta sårbarheita hennar og at ho har kjend mykje på skamkjensle i åra etter.

I 2005 var ho elev på vidaregåande, og deltok på ein skuletur til Stortinget med politikk-klassen sin. Der fekk ho mellom anna møte Enoksen, som på det tidspunktet var stortingsrepresentant, og som seinare den hausten vart olje- og energiminister. I etterkant av skuleturen innleidde Enoksen det som vert skildra ein «svært nær og seksualisert relasjon» til jenta.

Grovt tillitsbrot

Det er openbert at Enoksen ikkje hadde noko val om å gå av. Offisielt heiter det at statsminister Støre aksepterte Enoksens ønske om å gå av, men basert på pressemeldingane frå Støre i formiddag tyder mykje på at Enoksen måtte gå. Også Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum er krystallklar på at Enoksens handlingar ikkje er lar seg kombinere med å vere statsråd.

Menn med makt må vise større sensitivitet, rolleforståing og klokskap om korleis dei blir oppfatta av folk rundt seg. Makt gir større privilegium, og dermed større ansvar.

—  Emil André Erstad, kommentator

Det er også i sterk kontrast til korleis Vedum handterte det då ei anna varslingssak mot Enoksen kom i byrjinga av april. Den gongen sa Senterparti-leiaren at han «ville tatt ham inn i regjeringen og har ham i regjeringen, fordi jeg har høy tillit til ham».

Den tilliten viste seg å basere seg på sviktande grunnlag.

Elendig rolleforståing

Enoksen seier at han beklagar til dei han har såra og at han vil gje ei uforbehalden orsaking. Likevel erkjenner same mann at han var eldre enn jenta, at han var stortingsrepresentant og statsråd, men seier likevel at «jeg hadde aldri noe maktforhold over henne som gjorde at hun ikke kunne gått og avsluttet det når som helst hvis hun følte det ubehagelig. Jeg hadde aldri noe pressmiddel overfor henne og prøvde aldri med noe press».

Den unge kvinna fortel ting som tyder på det motsette. Ho fortel mellom anna om at Enoksen tok henne med på møter med andre profilerte politikarar, på køyretur i svart regjeringsbil og at han førespegla henne ein sommarjobb på Stortinget. Ho kjende seg spesiell og utvald.

Det er ei skremmande dårleg forståing av korleis menn med makt bør oppføre seg. I alle metoo-sakene vi har sett dei siste åra, er det tydeleg at mange – spesielt menn – ikkje forstår at makt òg inneber eit særskilt ansvar. Det held ikkje å halde seg til å følge lova, og ikkje gjere noko straffbart. Menn med makt må vise større sensitivitet, rolleforståing og klokskap om korleis dei blir oppfatta av folk rundt seg. Makt gir større privilegium, og dermed større ansvar.

Krise for Støre

Europa er i krig, og sjeldan har forsvarsministerens rolle i regjeringa vore viktigare enn no. Det er knytt stor spenning til kven Støre vil sette på jobben. Dersom Senterpartiet får halde fram med posten, vil namn som Liv Signe Navarsete og Ola Borten Moe vere aktuelle. Navarsete har tung forsvarspolitisk erfaring, og representerer ein del av partiet som Vedum kan trenge på innsida.

Støre vil no gå gjennom rutinene for korleis regjeringa granskar moglege kandidatar til regjeringa. Saka vil nok dermed få konsekvensar for fleire enn Enoksen.

—  Emil André Erstad, kommentator

Saka kjem som nok eit slag mot Støre-regjeringa. På litt over eit halvår har statsministeren allereie mista to statsrådar, etter at Hadia Tajik måtte trekke seg førre månad. At ingen på Statsministerens kontor gjorde ein meir grundig bakgrunnssjekk av Enoksen – etter all merksemd på metoo dei siste åra – er ei aldri så lita skandale. Støre vil no gå gjennom rutinane for korleis regjeringa granskar moglege kandidatar til regjeringa. Saka vil nok dermed få konsekvensar for fleire enn Enoksen.

Og alle menn med makt bør tenke seg grundig om, i korleis dei opptrer overfor folk rundt seg. Dei bør ha betre rolleforståing, større sensitivitet og klokskap enn det Odd Roger Enoksen har vist.

Emil André Erstad

Emil André Erstad

Emil André Erstad er kommentator i Vårt Land. Han skriv om norsk og internasjonal politikk. Han har tidlegare jobba i Den norske Helsingforskomité, har erfaring som rådgjevar på Stortinget og har utdanning i samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kommentar