Kommentar

Når kommer julegaven du lovet, Høie?

Bent Høie mente regjeringens pårørendeplan var en «julegave» til pårørende. Som mor til et kronisk sykt barn har jeg til gode å møte noen i helsevesenet som kjenner den. Når kan vi pårørende forvente å åpne julegaven?

tekst

I natt sluttet sønnen min å puste. Klokka var 03.16 og jeg våknet med et rykk. Kroppen vet hva den skal gjøre før jeg egentlig er våken nok til å kunne forstå. Stille, men raskt, mot soverommet hans. Ikke vekke lillesøster. Mobilen er i handen selv om jeg ikke kan huske at jeg har tatt den med. Etterpå setter jeg meg i stuen med en kopp kaffe. Kroppen er full av adrenalin og det er vanskelig å sove videre. Om noen timer starter en ny hverdag likevel. Matpakker, skolesekker, arbeid, middagsmat, klesvask og fritidsaktiviteter. Snart høres duren av biler rundt hushjørnet, tegnet på en ny dag som skal fortsette som om ingenting har skjedd i natt.

For ikke lenge siden kunne vi se en dansk fotballspiller få livreddende førstehjelp direktesendt på TV. Rundt ham dannet medspillere en tett ring for å skjerme, kanskje både ham selv og oss alle. Mens kongelige og andre kjente personer med både ansiktsuttrykk og ord i store nyhetsoppslag kunne formidle hvor vanskelig og forferdelig det hele var, kjente jeg på en slags misunnelse eller lengsel etter selv å få oppleve omgivelsenes voldsomme reaksjon på en situasjon som er fryktelig for alle.

Vi – de pårørende

Jeg har vært mor til et kronisk sykt barn i snart 11 år. Jeg er også mor til et barn som har vært lillesøster og pårørende hele sitt liv. Jeg skal stå i omfattende pleie- og omsorgsoppgaver i mange år til. Som omsorgsperson for et sykt barn og for et barn som er pårørende deler jeg livsvilkår med mange av de rundt 800.000 mennesker som regnes som pårørende i Norge. Pårørende utfører til sammen rundt 136.000 årsverk sammenlignet med den kommunale omsorgstjenesten, som utfører rundt 142.000 årsverk. Flertallet av de pårørende forteller om dårligere helse enn før de ble pårørende. De forteller om følelsen av å være på vakt hele tiden, om søvnproblemer og stress på grunn av for stor omsorgsbelastning.

Regjeringens pårørendestrategi

Regjeringens pårørendestrategi for 2021-2025 har tre definerte hovedmål. Det første målet handler om å anerkjenne pårørende som ressurs. Det andre målet handler om å gi rammer for god og helhetlig ivaretakelse av alle pårørende slik at pårørende kan leve gode, egne liv og kombinere pårørenderollen med utdanning og arbeid. Det tredje målet handler om at ingen barn skal måtte ta omsorgsansvar for familie eller andre. I planen kan vi lese om målsetninger og tiltak som «sammenhengende tjenester for barn og familier med behov for sammensatte tjenester», «ivareta pårørende, herunder mindreårige barn og søsken gjennom hele pakkeforløpet», «regjeringen ønsker at samfunnet og tjenestene i større grad både ser og ivaretar hele familien når et familiemedlem opplever alvorlig sykdom, funksjonsnedsettelser eller rusproblemer eller når et familiemedlem dør».

Hvem skal gjøre virkelighet av regjeringens plan?

Da jeg tilfeldigvis ble kjent med regjeringens pårørendestrategi for 2021-2025 ble jeg overrasket over hvor viktig den var for meg. Jeg følte det som et politisk grep for å gi meg og familien min og alle andre pårørende som strever et lag av kamerater som slår ring rundt oss. Som en kollektiv anerkjennelse, et slags samfunnets nyhetsoppslag som ser og bekrefter at familier som opplever sykdom kan ha det mye vanskeligere enn de burde ha. Derfor har jeg blitt så overrasket når jeg har fulgt sønnen min til behandling og spurt om strategien og hvordan de arbeider med den. I løpet av det siste halvåret har vi vært på flere avdelinger ved to av landets universitetssykehus. Det gjelder også sentralsykehuset og sykehuset i distriktet der vi bor. Jeg har spurt flere forskjellige yrkesgrupper: fysioterapeuter, lærere og pedagoger på sykehusskolen, leger, sykepleiere og hjelpepleiere. Ingen har hørt om regjeringens pårørendestrategi for 2021-2025. Kan dette være tilfeldig?

En gavepakke til oss pårørende?

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har selv omtalt regjeringens pårørendestrategi som en julegave. Et halvt år inn i planperioden lurer jeg på følgende: burde ikke heller implementeringen av strategiplanen være regjeringens gave til oss pårørende? Mitt spørsmål til Bent Høie, Kjell Ingolf Ropstad, Abid Q. Raja, Henrik Asheim og Nikolai Astrup er derfor: Hvordan går det med implementeringen av pårørendestrategiplanen for 2021-2025? Når kan vi pårørende forvente å få åpne opp julegaven dere gav oss?

Jeg er en del av en liten familie med store utfordringer og behov. Regjeringens pårørendestrategi for 2021-2025 er viktig for familier som oss. Men hva er verdien av en plan dersom de som skal gjøre virkelighet av den ikke engang vet at planen eksisterer?


Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar