Kommentar

Åge Hareide er ingen lovbryter

Venstresidens reaksjoner på Åge Hareides uttalelser om Pride utgjør en fare for ytringsfriheten og bærebjelkene i samfunnet vårt.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Norge er et fantastisk land. Det er ikke kommet av seg selv, men er et resultat av at generasjoner av hardtarbeidende nordmenn har viet livet til å bygge opp det samfunnet og de verdiene vi setter så høyt. Det må vi aldri ta for gitt.

Ryggraden til samfunnet trues

Den siste tiden har vi sett at disse verdiene, selve ryggraden til samfunnet vårt, trues. I en ende ser vi at norske og vestlige verdier ikke lenger er en selvfølge, i en annen ende jobber aktivister aktivt med å erstatte disse verdiene med noe annet. Verdier vi en gang tok for gitt presses lenger og lenger ut av offentlige institusjoner og den offentlige samtalen. I stedet skal såkalt «inkludering» være idealet vi higer etter.

Norge er et fantastisk land fordi vi er likestilte, tolerante, arbeidsføre og vi er vant til at vi kan få si det vi mener. En kultur der vi har aksept for hverandres meninger, til tross for stor uenighet er en enorm styrke. Denne verdien er under press, det har vi dessverre sett alt for mange eksempler på de siste årene.

Når jeg reiser rundt i landet, opplever jeg at stadig flere sier til meg at de ikke lenger tør å si det de mener.

—  Sylvi Listhaug, leder i Fremskrittspartiet

Når vi aksepterer at ytringsfrihet skal erstattes med passivitet og såkalt «forståelse», har vi mistet noe av oss selv. På samme måte som at vi aldri skal akseptere at et overgrepsoffer får skylden for overfallet på grunn av hvordan offeret er kledd, skal vi aldri akseptere at noens ytringer blir møtt med vold. Om vi aksepterer dette har vi mistet noe sentralt og det samfunnet vi har bygget opp.

Misforstått forståelse

Ekte inkludering handler om å stille de samme kravene til alle uavhengig av hvor de kommer fra eller hvem de er. Det er ikke slik at holdninger og verdier som hører hjemme i andre land forsvinner i øyeblikket de trår over norskegrensen. Integrering er ikke misforstått forståelse, det er å kreve at alle som er her er like krystallklare på at ytringsfriheten er en av de bærebjelkene som holder samfunnet vårt oppe.

Den beste måten å sikre integrering er at vi, og alle de som kommer hit har tro på vår eget samfunn, slik at de som flytter hit faktisk har noe å integrere seg til og strekke seg mot. Vi må aldri viske ut vår egen kultur eller verdier i forståelsens navn.

Farlig utvikling

I USA har vi de senere årene sett en farlig utvikling. Folk som ikke er enig i det politisk korrekte blir utdefinert, utestengt, mobbet vekk fra arbeidsplassen eller oppsagt. Gjerne for uttalelser gjort for flere tiår siden - i en helt annen kontekst. Mange på venstresiden har reagert på dette med skuldertrekk, og sagt at det vil aldri komme til Norge. Men det er på full vei inn i det norske samfunnet.

Det skal alltid være greit å møte en påstand eller uttalelse med tøffe argumenter, men i det øyeblikket man mener noe annet enn meningseliten setter twitter-aktivister og media i gang en klappjakt frem til noen beklager seg eller trekker en påstand.

—  Sylvi Listhaug, leder i Fremskrittspartiet

Aktivister ønsker å fremstille Norge som et strukturelt rasistisk samfunn. Et samfunn hvor minoriteter holdes nede av usynlige strukturer. Ikke bare er det feil. Det er også en farlig tankegang. I et prøveprosjekt med anonyme jobbsøknader i staten, endte det opp med at færre minoriteter ble ansatt. Stikk i strid med det som har vært tankegangen til de politisk korrekte. Politiet fremstilles som rasister fordi de følger opp tips og signalement de får fra ofre utsatt for kriminalitet.

Det skal alltid være greit å møte en påstand eller uttalelse med tøffe argumenter, men i det øyeblikket man mener noe annet enn meningseliten setter twitter-aktivister og media i gang en klappjakt frem til noen beklager seg eller trekker en påstand.

Senest ute var Åge Hareide. En velrespektert mann som kom i skade for å si at idretten kanskje ikke burde være en politisk arena, men heller en arena hvor alle kan samles – uavhengig av hvem vi er, hva vi tror på og hva vi mener. En mening man skulle tro var helt uproblematisk. Men venstresidens stadige ønske om å gjøre alt til politikk, har også politisert idretten. Akkurat som vi har sett i USA.

Norge er i ferd med å få en elite av aktivister, politikere og medier som skal utdefinere vanlige folks oppfatninger og meninger.

—  Sylvi Listhaug, leder i Fremskrittspartiet

Reis rundt og møt vanlige folk

Hareide ble ikke bare møtt med tøffe argumenter, den nye gjengen som fronter identitetspolitikken i Norge, mener Hareide er en lovbryter. Kommentator i Bergens Tidende, Jens Kihl, mente det Hareide gjorde var «hatprat», noe som er straffbart i norsk lov. Ikke bare viser det hvor hårsåre store deler av venstresiden er blitt, men det utgjør en fare for ytringsfriheten, og dermed også det bærebjelkene i samfunnet vårt.

Når jeg reiser rundt i landet, opplever jeg at stadig flere sier til meg at de ikke lenger tør å si det de mener. Norge er i ferd med å få en elite av aktivister, politikere og medier som skal utdefinere vanlige folks oppfatninger og meninger. Jeg vil anbefale dem å reise rundt i Norge og møte vanlige folk, fremfor å fortsette importen av amerikansk identitetspolitikk som ikke har noe i landet vårt å gjøre. Norge er faktisk større enn Oslo-boblen alt for mange av disse henter sine meninger fra.


VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar