Kommentar

Det Støre ikke snakket om

I Jonas Gahr Støres landsmøtetale berørte han ikke den vanskelige abortnemnd-debatten. I landsmøtes viktigste tale burde han gjort det.

I landsmøtets viktigste tale burde Ap-leder Jonas Gahr Støre løftet den etisk viktige debatten om abort-nemnder. Det gjorde han ikke.

Siden slutten av 70-tallet har norsk abortpolitikk vært bygd på et skjørt kompromiss. Fram til uke 12 tar kvinnen selv avgjørelsen om abort. Fra uke 12 har det vært en politisk konsensus om at kriteriene for å få innvilget et svangerskapsavbrudd skal øke med svangerskapets lengde. Sagt med andre ord: Fosteret får økte rettigheter jo nærere det er å være levedyktig utenfor mors liv. Dagens abortlov tar altså utgangspunktet i et økende rettsvern for fosteret. I uke 18 begynner fosteret å nærmer seg en grense for å kunne leve på egen hånd.

I den opphetede abortdebatten i forbindelse med KrFs inngang i regjeringen ble denne konsensusen brutt. Nå er det flere partier som kan komme til å flytte grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18, uten å sette inn andre tiltak for å øke fosterets vern utover i svangerskapet. At nemndene har hatt positive effekter for mange kvinner har i liten grad blitt omtalt i den offentlige samtalen.

Vi kan håpe Ap-landsmøtet tar seg tid til å reflektere grundig over et av partiets viktigste mantra – også i abortpolitikken: «Min frihet slutter der din begynner».

—  Berit Aalborg, politisk redaktør

Ønsker et alternativ

På Aps landsmøte denne helgen ligger det an til et tøft slag om denne saken. Flertallet i programkomiteen ønsker en utredning av alternativene til dagens nemnd mellom uke 12 og 18. På den andre siden står de som vil endre grensen til uke 18 nå. Ap-leder Jonas Gahr Støre er blant dem som ønsker en utredning. Men han og flertallet kan komme til å tape denne voteringen på landsmøtet.

Dersom medias opptelling av fylkespartienes og delegatene holdning i dette spørsmålet stemmer, er det store sjanser for at de som vil flytte grensen til uke 18, uten slik utredning, vinner. Mange av disse vil ha et endelig vedtak på dette landsmøtet og deretter innføre selvbestemt abort til uke 18 i den kommende stortingsperioden.

Derfor burde Støre tatt opp spørsmålet i landsmøtetalen og løftet fram hvilke viktig etisk avveining dette faktisk er. Når han likevel ikke gjør det, kan det ha mange grunner. For det første er det slett ikke sikkert at det ville bidratt til å dytte et vedtak i den retningen han ønsker. Det kan tvert imot virke mot sin hensikt. For det er mange, særlig kvinner i Aps landsmøte, som har sterke meninger i denne saken og mener kvinnen skal slippe møte opp foran en nemnd og fortelle om hele sin livssituasjon for å få godkjent abort. Kanskje ville de oppfattet det som formaninger fra en mannlig partileder dersom Støre hadde tatt opp dette spørsmålet i partiledertalen sin.

Det som skjer på Aps landsmøte i helgen vil bidra til å forme norsk abortpolitikk de neste tiårene.

—  Berit Aalborg, politisk redaktør

Atlernativer til nemnd

På den andre siden er det også mange i Ap som ønsker å videreføre en politikk som ivaretar et økende vern for fosteret utover i svangerskapet. Flertallet i programkomiteen har samlet seg om en posisjon der de ønsker å utrede alternativer til dagens nemnder. Flere av disse mener at abort-nemndene mellom uke 12 og 18 ikke har fungert særlig godt. Kanskje har de den samme holdningen som nemnd-medlem og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, Tilde Broch Østborg. Hun stilte følgende spørsmål i Vårt Land i mars: «Når kvinner møter i abortnemnd er hun ofte svært nervøs. Hun opplever at hele hennes framtid ligger i hendene på meg. Hva om nemnda virker mot sin hensikt?»

Men det kan også godt hende forslaget en ny utredning er det mest nærliggende alternativet de kan støtte, og at noen av dem faktisk mener nemndene ivaretar en viktig funksjon, slik overlege Lars Næss ved Kvinneklinikken på Nordlandssykehustet skriver i Klassekampen torsdag. At nemndene for eksempel kan bidra til å støtte kvinner som opplever press for å ta abort. Næss skriver dessuten at han tror færre kvinner opplever nemndene som krenkende, slik tidligere forskning viser. Derfor tar han til orde for å beholde nemnden, og heller eventuelt døpe den om.

Også Østborg var i Vårt Land inne på noe av den samme tanken selv om hun tar til orde for at avgjørelsen må ligge hos kvinnen. Hun tror det er viktig at det finnes gode rom for kvinnen med mulighet for samtale: «En samtale hvor det var mer rom for kvinnes tvil og usikkerhet». Kanskje tenker flertallet i Aps programkomité i slike baner, når de ønsker en utredning.

Forme politikken for lang tid

Det som skjer på Aps landsmøte i helgen vil bidra til å forme norsk abortpolitikk de neste tiårene. Ap er et parti som er vant til å veie hensyn til ulike utsatte grupper mot hverandre. Nå skal de veie opp hensynet til kvinnen mot hensynet til et foster som snart er levedyktighet utenfor mors liv. Det er å håpe at de tar denne avveiningen på det dypeste alvor.

Dersom de sier ja til å utvide til uke 18, uten å utrede alternativer, setter de en strek over en gammel konsensus om at fosteret skal ha et økende rettsvern jo mer levedyktig det blir. Men vi kan håpe de tar seg tid til å reflektere grundig over et av partiets viktigste mantra – også i abortpolitikken: «Min frihet slutter der din begynner».

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Kommentar