Religion, krig og etikk. Det er knapt mulig å finne en mer aktuell tittel når man skal utgi en kildesamling av historiske tekster i dagens verden (Religion, War, and Ethics). I sommer ble boken, en murstein, lansert med seminarer både i Øst- og Vest-Jerusalem, og den skal snart lanseres i Tokyo. Vi møtte utgiverne, filosofene Henrik Syse og Greg Reichberg, på PRIO, for en samtale om religion og vold.