Når far skulle lage et tønnebånd, la han en list over tønna og målte lengden tvers over. Deretter målte han opp tre ganger denne lengden og la til litt. Slik anvendte han den eldgamle kunnskapen at omkretsen av en sirkel er diameteren ganget med et tall litt større enn 3. Dette tallet har de siste par hundre årene blitt betegnet med den greske bokstaven π, eller pi.