Menighetsfakultetet ble etablert i 1907 etter voldsomme feider mellom liberale embetsteologer og lekmannsbevegelsen. MF ble organisert som en selveiende stiftelse.