Denne uken kom Marte Michelet med boken Den største forbrytelsen. Dette er en særdeles viktig bok om den norske Holocausthistorien. Bruddstykker av dette er kjent, men er aldri blitt fortalt i sammenheng. Dessuten skriver Michelet drivende godt.