Mens KrF-talsfolk i går snakket rundt og avvæpnende om Siv Jensens budsjett, var det sinne og amperhet da Venstres stortingsgruppe møttes på morgenkvisten.