Debatten mellom Espen Ottosen og Jan-Olav Henriksen/Atle Ottesen Søvik reiser spørsmål om hva bibeltroskap er.