Jeg er vokst opp både sør og nord i landet. Min far er fra Finnmark, min mor er fra Lillehammer. Selv er jeg mest finnmarking. I hvert fall i dag. For jeg er en av dem som er såret og skamfull over Norges nei til å hjelpe russerne å finne fire døde krigshelter i Finnmark og få dem hjem. Søringen i meg forstår begrunnelsen, men mennesket og finnmarkingen i meg kan ikke akseptere det. Det er grunner til det.