Trygve Nordby er tidligere direktør i Utlendingsdirektoratet og mangeårig leder av Røde Kors og Flyktninghjelpen. Hans meninger har tyngde. Hva flyktningpolitikken angår, er han en av mange, mange som er dypt skuffet over Arbeiderpartiets unnfallenhet, som han kaller «feig». Nordby kan ikke avfeies med at også Siv Jensen kaller Jonas Gahr Støre feig over hele førstesiden i Dagbladet i dag, for den samme karakteristikken brukes av en drøss kommentatorer med politisk ståsted fra venstre til høyre.