For et par måneder siden la Arbeiderpartiets helseutvalg fram et forslag om å avvikle taxfree-ordningen. Det fikk bred støtte i og utenfor partiet, både blant politikere og folk flest. Sistnevnte gruppe er på mange måter representert av VG, som 13. januar støttet forslaget på lederplass: «Ideen om at folk som reiser med fly til og fra utlandet skal kunne kjøpe billig sprit, er utgått på dato.»