VESLEMØY ØSTREM:

Født Fri-kritikken: Offentlige midler skal brukes med ydmykhet

Mandag ble det kjent at den Shabana Rehman-ledede organisasjonen Født Fri blir fratatt all støtte. Det er dramatisk, og fortsatt er det fire spørsmål som blir stående ubesvart.

Organisasjonen som ble etablert i rekordfart og som skulle arbeide mot sosial kontroll, kritiseres for manglende økonomisk kontroll og for å ha brukt penger til andre formål enn det de har fått støtte til. Kunnskapsdepartementet svarer på sin tydelige og brutale måte: Ved å fjerne all støtte med tilnærmet umiddelbar virkning.

Vårt Land har i flere måneder hatt kontakt med en et titalls kilder med nær kjennskap til Født Fri og Shabana Rehman.

• Her er varslernes historie. – Tiden i stiftelsen brøt meg ned.

Hvorfor ble ikke motstemmene hørt tidligere?

Vi har opplevd at kildene våre har gitt et troverdig og nyansert bilde av en organisasjon med stort engasjement, mye på hjertet, men der kaos har rådet. Kritikken de har fremmet, og som vi har kunnet dokumentere, har hatt en alvorlighetsgrad som har gjort det viktig å publisere sakene, selv om det har vært belastende og kan få konsekvenser for de som kritiseres.

En ting bet vi oss merke i: Flere av kildene har forsøkt å si i fra gjennom ulike kanaler før Vårt Land etablerte kontakt med dem. Det har blitt levert inn varsler tidligere, uten at de har resultert hverken i selvkritikk eller endring.

Det bør være en tankevekker både for IMDi – og ikke minst for Født Fri. Kritikk som fremmes internt, bør ikke avfeies, slik den har blitt i Født Fris treårige historie. Det er lov å ha litt armer og bein i en hektisk oppstartsfase, uenighet er naturlig, men det må etableres tydeligere strukturer og kontrollmekanismer. Og noen kritikere kan ha gode poeng.

Fem varslere leverte inn et formelt varsel til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i august. Det er tilsynsorganet for ordningen Født Fri til nå har fått over 15 millioner støttekroner fra. Nå er de blitt lyttet til.

Hvor var styret?

Frivillige organisasjon bygges på det brennende engasjementet. Det er denne type organisasjoners absolutte fortrinn. Og den absolutte utfordring. Skal engasjementet blomstre, trengs det trygge rammer. De skal et styre sette. Styrelederen er den øverste ansvarlige for organisasjonens forvaltning og strategi. I Født Fri kan det se ut som om styret enten har vært uvitende eller relativt fraværende. Ingen av delene er tillitvekkende.

I vårt arbeid med Født Fri-varslene, har vi bedt om innsyn i organisasjonens regnskap og bilag. En organisasjon som baserer hele sin virksomhet på offentlige tilskudd, bør vise meroffentlighet rundt egen økonomistyring. Vår innsynsbegjæring er blitt avvist. Men granskerne i EY har fått denne tilgangen. Dermed har de avdekket forhold som et oppegående og bevisst styre burde ha stilt spørsmål ved: Skal virkelig en offentlig finansiert organisasjon bruke penger på klokker, London-tur og spa-opphold? Konsulentene sier nei. De mener dette «må anses å være av privat karakter».

Rehman har avvist anklagene, og både nåværende og tidligere styreledere i organisasjonen har uttrykt tillit til Rehman. Født Fris advokat og styreleder hevder granskingen som nå er offentliggjort, er hastverkspreget og ikke gir et presist bilde av organisasjonen.

Det virker ikke som om alvoret har gått opp for styreleder Jan Sverre Asker. Født Fri har under styrets oppsyn mistet all pengestøtte over natta. Da er det lurt å gå i seg selv. Offentlige midler skal brukes med ydmykhet.

• LES OGSÅ: Styreekspert Turid Solvang om styrets ansvar: – En plikt til å spørre.

Gikk det over stokk og stein fra start?

Vårt Land har også fortalt den nokså heseblesende historien om hvordan Født Fri ble til. Ideen ble sådd i en slags politisk kollokviegruppe på Abid Rajas kontor og lansert for regjeringen i hektiske budsjettforhandlinger noen uker etter. Flere måneder før stiftelsen formelt var etablert, hadde den fått 5 millioner kroner over statsbudsjettet. Shabana Rehman ble ansatt som daglig leder, og applaudert frem av Abid Raja og Trine Skei Grande. Det er et svært mektig nettverk bak en slik etablering. Og mye prestisje. Prestisje har aldri vært den kritiske refleksjonens bestevenn. Det er også betimelig å spørre om de ivrige politikerne var tydelige nok i sine forventninger til Rehman og hennes prosjekt.

Initiativ som oppstår nedenfra, bør applauderes. Men vanligvis må man leve på usikker prosjektstøtte i en periode – for deretter kanskje å bli «beæret» med tryggere årlige kroner over statsbudsjettet. Det er litt kjedeligere på den måten, men noe sier meg at den kjedelige metoden har noe for seg.

Hva skjer med de sårbare unge innvandrerjentene nå?

Formålet til Født Fri er svært viktig: Å arbeide mot sosial kontroll og likestilling – på tvers av kjønn, tro og etnisitet. Ønsket fra initiativtakerne var å få et kraftsenter som var tett på de miljøene der æreskultur og sosial kontroll kjennes på kroppen. Født Fri kan ha vært viktig for flere sårbare, unge jenter og personer med en annen seksuell orientering enn majoritetsbefolkningen. De kan nå miste dette tilbudet.

Det er det mest alvorlige med denne saken: Vi snakker om en gruppe som virkelig trenger et sted å være, en heiagjeng og en støttespiller i samfunnsdebatten. Det kan de ha mistet på grunn av rot, utydelighet og svak styring.

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Meninger