Meninger

Livssynspenger

Er det et livssyn ikke å ha et livssyn? Norske myndigheter mener tydeligvis det.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Den norske ordningen med statsstøtte til tros- og livssynssamfunn er forholdsvis enestående. Den springer ut av en prinsipiell forståelse av at tros- og livssynssamfunn er viktige for samfunnet.

Derfor vil det offentlige støtte opp under deres virke.

Dette er en ordning vi har gitt vår uforbeholdne tilslutning. Men den forutsetter at pengene brukes etter det som var forutsetningene. Det stiller krav til et regelverk – og en praktisering av regelverket – som sørger for at det ikke sklir ut.

Nøytralitet

Vårt Land skrev torsdag om Humanistforbundet, som får 1,2 millioner i støtte som livssynssamfunn. Forbundet – som altså er noe helt annet enn Human-Etisk Forbund – er erklært livssynsnøytrale.

De støtter ingen livssyn.

Begrepet livssynsnøytralt er problematisk. Ingen kan ha et nøytralt livssyn. Humanismen har stor tilslutning her i Norge, særlig når den defineres så bredt som Humanistforbundet gjør.

Men det betyr ikke at den er nøytral. Tvert om er det et verdistandpunkt.

Et livssynssamfunn som er definert ved ikke å ha et livssyn synes nokså paradoksalt. Er det et livssyn ikke å ha et livssyn?

Norske myndigheter mener tydeligvis det. De har godkjent Humanistforbundet som et livssynssamfunn.

Og slik som loven definerer et livssynssamfunn er ikke det en urimelig tolkning.

Uklart

Humanistforbundet har ikke gjort noe galt. Men vi er redd for at dette er nok et eksempel på at vi har etablert en ordning med så uklare definisjoner og betingelser at det blir åpent for nesten hva som helst.

Det vil i neste omgang kunne ramme det som var den egentlige hensikten med ordningen.

For å registrere et trossamfunn, må man gjøre rede for sin bekjennelse og lære. En del forsøk på å registrere trossamfunn er blitt avvist fordi myndighetene mente det ikke var gjort tilstrekkelig rede for dette.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Men det er ikke like lett å stille krav til et livssynssamfunns bekjennelse.

Det har vært lagt ned mye arbeid i krav til registrering av medlemmer og organisering av tros- og livssynssamfunn. Fortsatt strever man med avklaringer på dette området. Men hva som skal kreves av innhold for å bli godkjent som støtteberettiget samfunn har i liten grad vært vurdert.

Det tror vi det blir nødvendig å gjøre.

Helge Simonnes

Helge Simonnes

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Meninger