Meninger

Skape norsk islam?

Kan en norsk variant av islam utvikles i et islamteologisk universitetsmiljø?

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Islam er blitt viktigere for både oss og verden de siste 20 årene, og i takt med det er det flere som ønsker å studere både arabisk og islam ved norske universiteter.

Det er ikke noe utslag av snikislamisering. Islam er kommet her for å bli. Da trenger vi solid kunnskap om islam – det gjelder både muslimer og andre.

Her ligger et marked for akademiske læresteder, et marked de har forstått å gripe fatt i. Det undervises i islam både innen religionsvitenskap, Midtøsten-studier, arabisk – og på både Teologisk Fakultet og Menighetsfakultetet lærer man også om islam. Med gode faglige begrunnelser alle steder.

LES OGSÅ: – Vil komme de muslimske trossamfunnene til gode

Islamsk teologi

Men dette er ikke nok, mener den muslimske samfunnsdebattanten og legen Mohammed Usman Rana. Han mener vi trenger undervisning i islamsk teologi (eller islamologi, som han kaller det). Hadia Tajik tok i Vårt Land til orde for å gi unge muslimer en mer solid innføring i egen religion for å motvirke ekstremisme. Rana er inne på noe av det samme. «Faren for outsourcing av teologitolkning er ikke minst at ekstremistiske tolkninger kan spre seg», skriver han.

Rana mener at det ikke er tilfredsstillende å studere islam innen rammen av religionsvitenskap eller samfunnsgeografi. Det trengs også et islamsk teologisk studium, der tolkning av Koranen og hadith er viktige fag.

LES OGSÅ: – Norske universiteter må få islamologi

Prest og imam

Kristen teologi har lange tradisjoner ved vestlige universiteter – akkurat som islamsk teologi har lange tradisjoner ved universitetene i land som Egypt og Irak. Det nye er tanken om at vi skal ha begge deler her i Norge. Må vi få et eget islamteologisk fakultet, eller kan det bli en del av den teologutdanningen vi har?

Vårt teologiske studium er jo i hovedsak fortsatt en utdanning til å bli prest – selv om mange bruker det til andre formål. Rana er imidlertid klar på at han ikke tenker seg noen imamutdanning ved norske universiteter. Det ville da også være umulig: Islam har like mange teologiske retninger som kristendommen. På de praktisk-teologiske utdanningene ved norske universiteter og høyskoler kan man bli luthersk prest – og ikke noe annet. Hvilken islamretning skulle man ha imamutdanning for?

Hvilket islam?

Likevel vil det bli snakk om å utvikle et norsk teologisk miljø innen islam. Og da blir det interessant hva slags islam som skal prege utdanningen. Kan det tenkes en pluralisme, der det undervises i alle de islamske hovedretningene? Er for eksempel undervisning i salafisme akseptabelt ved en norsk akademisk utdanningsinstitusjon? Salafismen mener jo at alle andre muslimske retninger er vranglære.

Eller kanskje det er mulig å tenke seg at det utvikles en norsk versjon av islam – en moderat versjon som er gangbar både på Grønland og i Bjørheimsbygd? Dekan Trygve Wyller ved Teologisk Fakultet ved Universitetet i Oslo snakker om å utvikle en variant av islam som passer til den nordiske virkeligheten.

Multireligiøs teologi

Wyllers fakultet ligger først i løypa til å få ansvaret for en islamsk teologutdanning i Norge. Fakultetet har allerede kompetanse og miljø på området og lyser nå ut en forskerstilling i islamsk teologi.

Hvilken selvforståelse et multireligiøst fakultet skal ha, må det nok redegjøres mer for. Jeg antar at fakultetet har tenkt over det, men her må noe formidles. Teologi skal jo være læren om Gud – hvilken Gud dreier det seg egentlig om?

Et eget islamsk fakultet ville være prinsipielt ryddigere. Da måtte det helst være som en islamsk parallell til Menighetsfakultetet. Men de muslimske miljøene i Norge er altfor små og splittet til å bære et slikt fakultet.

Tradisjonelt har det teologiske fakultetet hatt et nært forhold til Den norske kirke. Skal man ha tilsvarende bånd til muslimske trossamfunn – og til hvilke?

Elite

Dette kan bli avgjørende for om en akademisk norsk islamutdanning får noen innflytelse på norske muslimer. Det kan lett bli et elitefenomen, der et lite miljø dyrker sine egne oppfatninger, mens muslimske menigheter er upåvirket. Kanskje Universitetet tross alt må utdanne imamer om det de gjør skal få noen effekt?

Erling Rimehaug

Erling Rimehaug

Erling Rimehaug har i en årrekke vært en av Vårt Land profiler, som redaktør og journalist, og er nå tilknyttet avisen som kommentator.

Annonse
Annonse

Mer fra: Meninger