9 treff for "mai-lene-floysvik-heak"

Det er eigentleg rart at Senterpartiet ikkje har omfamna ideen om å måle framgang i lukke eller livskvalitet med tanke på bodskapen dei kommuniserer.

For mange i Storbritannia blir det store spørsmålet: Kan me stole på at regjeringa og parlamentet sørger for at me har det me må ha for å kunne overleve? skriv Mai Lene Fløysvik Hæåk.

– Menn forstår alltid eit kall til å bli prest heilt rett, medan eit kvinne­leg kall kan bli oppfatta som at ein har misforstått ­Bibelen, skriv May Lene Fløysvik Hæåk.

Joe Biden kan kankje redde USA frå Trump, men på lang sikt trengs det meir enn ein redningsoperasjon.

Problemet med antisemittisme i Labour Party kan bli endå større etterkvart som Corbyn-kritikarar takkar for seg eller blir skvisa ut, og nye representantar kjem inn.

Alle menneske har potensiale til å utføre vonde handlingar. I saka om IS-kvinnene oppfører me oss som om noko anna er tilfellet.

Å gi en gave. Ordene oser av raushet og hjertevarme, selve symbolet på en altruistisk handling.

I vrimmelen av råd og leveregler i media og på blogger kan jeg ikke finne et eneste ord om det å passe klokka.

Noe bør strykes før elevene får stryk. De trenger 
å få igjen pusten.

Annonse
Annonse

Mer fra: