Litteratur

Gunilla Thorgren medlem i Grupp 8, som dreiv politisk kvinnekamp i Sverige på 1970-talet, og har vore brennande opptatt av kvinnesak omtrent heile livet. Bibelen hadde ho aldri lese. Men då ho først gjorde det, byrja ho å skjøne kor spiren til alle ujamheitene mellom kjønna låg – ikkje nødvendigvis i sjølve teksten, men i fortolking og utval.

Eit år brukte Thorgren på å lese Bibelen grundig, og i tre år til las ho seg opp bibel-forsking. Resultatet er boka Guds olydiga revben, som kom ut i Sverige i september i år, som tar eit oppgjer med heile den kristne idéhistoria. Med støtte frå feministiske forskarar viser ho korleis kvinnenes rolle i kristendommen til stadigheit har blitt redigert vekk og gjort mindre.

Naiv

– Eg hadde eit naivt utgangspunkt, for eg kunne ingenting. Men eg vart frykteleg opprørt då eg byrja lese. Her fanst det mykje som eg kjende att frå min barndom, og eg skjønte kor stor del av min kulturarv dette faktisk er, fortel ho.