Se for deg foreldrene til Adam. De har mislykkes med sitt forsøk på å få fotfeste i Norge, men de har fått smaken på noe som kan gi en helt annen livskvalitet for deres ni år gamle sønn, som lider av alvorlig ryggskjevhet. Norske leger vil gjerne operere, men får ikke lov fordi Adam ikke er innvilget asyl. Slik er saken presentert i dagens Vårt Land.