Forrige uke ble regjeringens forslag til statsbudsjett lagt fram for Stortinget. For forhånd ble det meldt at bistandsbudsjettet fortsatt vil være en prosent av brutto nasjonalinntekten (BNI). Siden det totale budsjettet krymper, fikk bistand likevel et kutt på 1,1 milliard kroner. Likevel ble bistand en salgs budsjettvinner i 2021.

Beklagelige klimakutt

1,1 milliard kroner mindre betyr likevel at det må foretas en rekke kutt for å komme i havn. Kuttene blir tatt på en rekke ulike felter. Et av dem er på satsing på fornybar energi. Fred og forsoningsarbeidet i bistanden blir også nedskalert.

Derimot øker bistand til helse. 

Det er naturlig at helse blir prioritert midt i koronaepidemien, men det er svært beklagelig at det er gjort kutt i støtten til fornybar energi. Verden står overfor store klimautfordringer. Vi har kort tid til å handle. Derfor burde klimasatsningen vært trappet kraftig opp.

Kan bli mer kuttet

Det som gir oss grunn til uro er at regjeringen er avhengig av Frp for å få vedtatt budsjettet i Stortinget. Vi vet at de både ønsker kutt i bistandsbudsjettet og at de tradisjonelt ikke er spesielt opptatt av klimapolitikk. Dermed kan disse bevilgningene stå i fare. 

Allerede før forslaget til statsbudsjett ble lagt fram, krevde Frp at bistandsbudsjettet burde få «betydelig kutt». Frps utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde uttalte at budsjettet i første omgang burde kuttes ned til 0,7 prosent av BNP. I kroner vil dette være snakk om kutt i en størrelsesorden 12-15 milliarder. 

På sin side svarer regjeringspartiet KrF at koronapandemien ikke har ikke ført til at behovene for bistand har blitt mindre, tvert imot. KrFs Geir Toskedal påpeker i Bistandsaktuelt at flere sulter, og at det er de fattigste og mest sårbare som lider mest også o denne krisen. Han frykter at situasjonen vil eskalere. Den samme holdningen har regjeringspartiet Venstre. 

KrF og Venstre må holde stand

Det er nå svært viktig at Venstre og KrF ikke gir etter for kutt i bistandsbudsjettet. 

Frp, som har landsmøte til helgen, kommer garantert til å komme med tøffe krav. Siv Jensen har i flere runder uttalt at de to små partiene i regjering ikke kan forvente at bistandsprosenten blir opprettholdt. De har også truet med at de ikke støtter regjeringens budsjett for en hver pris. 

Når det gjelder bistandsprosenten, har den bred støtte i Stortinget. Å satse på fattigdomsbekjempelse er viktig i en tid der mange millioner mennesker har falt ned i fattigdom på grunn av pandemi. Kombinert med den eskalerende klimakrisen kan økt fattigdom sende mange nye millioner mennesker på flukt. 

Det er helt avgjørende at Venstre og KrF sier et tydelig nei til kutt i bistandsbudsjettet. Ikke av partitaktiske grunner, men fordi det er vårt moralske ansvar. 

 

LES MER: