Er frikirkelige og lavkirkelige kristne ekstra hårsåre, eller har de faktisk et poeng når de i stadig større grad føler seg som en pariakaste i samfunnet?