De siste ukene har flere etterlønn- og dobbeltlønnsaker blitt offentlig kjent. Avgått fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen (H) fikk både dobbel- og etterlønn. Dobbeltlønnen forsvarte både han og Erna Solberg. Etterlønnen skulle vært avkortet. Sivertsen måtte tilbakebetale minst 120.000. Til slutt måtte han gå.

Tre andre politikere har måttet tilbakebetale store summer de urettmessig mottok etter at de fikk etterlønn de ikke hadde rett på, fordi de hadde gått over til andre og godt betalte politiske verv. Det gjelder tidligere statssekretær Alf Erik Andersen (Frp), tidligere statssekretær Tom Staahle (Frp) og fylkesvaraord­fører Bjørn Ropstad (KrF), som har måttet tilbakebetale beløper fra rundt 100.000 kroner og oppover.

Kommentator Sven Egil Omdal, gikk denne helgen gjennom flere av de lukrative ordningene politikerne har tilgang til. Før Frp gikk ut av regjeringen var det allerede utbetalt 19 millioner i etterlønn. Flere avgåtte politikere har dessuten opprettet selskaper som har gitt karantenetid og økt etterlønn. Dette gjelder tidligere statsråd Robert Eriksson, tidligere statssekretær Thorleif Fluer Vikre og tidligere statsråd Per Sandberg (alle Frp). Eriksson og Sandberg har fått utbetalt 6-700.000 kroner.

Som vi har skrevet på lederplass før, framstår det nå som politikere kan gjøre feil uten konsekvenser, mens Nav-mottakere blir hardt straffet. Det er et svært uheldig signal.

I tillegg har vi hatt avsløringer der politikere har fått for store beløper til dekning av reiser som er ført feil eller er fiktive reiser. Det gjelder Mazyar Keshvari (Frp) og Hege Haukeland Liadal (Ap).

De ulike sakene er forskjellige og noen av dem er mer alvorlige enn andre. De aller fleste politikere er hardtarbeidende og pliktoppfyllende. Men det etterlatte inntrykket er likevel at mange norske politikere er villig til å karre til seg.

Alle kan begå feil. Men når vi får mange slike 
saker, blir det et spørsmål om vi har en politisk 
ukultur. Det er de som har fått velgernes tillit som er
 ansvarlig for å rette opp igjen dette inntrykket.