I fjor ble kun 51 prosent av spedbarna døpt. For kun 15 år siden lå prosenttallet på 75. Den norske kirke arbeider målrettet for å snu utviklingen. En folkekirke uten medlemmer mister både sin kontaktflate og eksistensberettigelse. 
I dåpen innlemmes barnet – eller den voksne – i den verdensvide kirke. Den døptes liv knyttes sammen med Jesu liv, død og oppstandelse. Det er ikke til å undres over at en kirke ønsker å døpe. 

Og kampanjene til Den norske kirke ser ut til å virke – dåpstallene øker flere steder i landet. Men har denne satsinga noen omkostninger? Gjemmer det seg et tap inni gevinsten?

Forskere ved Teologisk fakultet har undersøkt hvordan den gudstjenestefeirende menigheten opplever gudstjenester med dåp. Det som kom fram i gårsdagens Vårt Land er gjenkjennelig: Samtidig som vi ønsker dåpsbarnet og familien hjertelig velkommen, påvirker deres nærvær vår egen opplevelse av gudstjenesten. Det kan være stressende å sitte bak en benkerad full av folk som ikke vet når de skal reise seg, som ikke får med seg liturgien eller slår opp i salmeboka. Man kan bli mer opptatt av de andre enn av fellesskapet og møtet med Gud.

Men prosten i Ytre Stavanger prosti, Tor Magne Nesvik, vil ikke være med på en oppdeling av dåpsfølge og menighet forøvrig. Han sier det presist: Et dåpsfølge er ikke på besøk. Slik bør kanskje flere av oss øve oss i å tenke. Så kan vi i forlengelsen spørre: Hvordan håndterer presten sammensattheten i menigheten? Finnes det gode måter å snakke på som inkluderer og integrerer snarere enn å skape skiller?

I noen menigheter orienterer liturg eller medliturg om gudstjenestens gang før gudstjenesten tar til. Andre steder er man påpasselig med å opplyse underveis slik at man får alle med. Så lenge liturgien ikke snakkes i stykker er det mange måter å sørge for både ro og deltakelse. Første steg er at presten anerkjenner situasjonen og tenker gjennom måter å håndtere den på.

LES OGSÅ: 

Ny forskning: Dåpssatsning går utover faste kirkegjengere

Aldri før har så mange ungdommer blitt døpt i Den norske kirke

Spådde stort fall i dåpstallene – nå øker de flere steder