Search magnifying glass

153 treff for "vielser"

«Under regnbogens fargar kan vi strekke oss lenger», synges det i ny vigselssalme. Prest mener det er naturlig at det kommer nye salmer som tar innover seg vedtaket om likekjønnet vigsel fra 2017.

For første gang noensinne var det i fjor flere som giftet seg borgerlig enn som giftet seg i kirken. Over 400 flere valgte borgerlig vielse.

Telefonkioskvielser er ikke greit, men kirken må ikke være strengere enn nødvendig i vurderingen av hvor ekteskap kan inngås, skriver Vårt Land på lederplass.

– Over halvparten av alle brudepar velger å gifte seg andre steder. Da må vi innse at kirken må være på tilbudssiden, sier biskop Halvor Nordhaug.

Humanistforbundet får 1,2 millioner for å være livssynssamfunn, men tilbyr bare livssynsnøytrale seremonier.

– Vi ønsker ikke at noen mot sin samvittighet medvirker ved en likekjønnet vigsel, sier Bispemøtets preses, Helga Haugland Byfuglien, til Vårt Land.

I 2019 ble det inngått snaut 20.000 ekteskap i Norge. Det er det laveste tallet siden 1993. Samtidig er skilsmissetallene stabile.

Flere prester er åpne for å vie folk i deres eget hjem. Preses i Den norske kirke vil se på behov for nasjonale retningslinjer for hjemmevielser med biskopene.

Selv om det ikke arrangeres påskegudstjenester, åpnes flere kirker i påsken for lystenning og bønn – under strenge restriksjoner.

Annonse
Annonse

Mer fra: