592 treff for "toleranse"

Bør prester som sier nei til kvinnelig prestetjeneste ­tolereres? Svaret ditt viser ikke uten videre hvor ­tolerant du er. Isteden avsløres dine ­grunnleggende verdier.

Min pappa Marianne bruker humor for å fremme et budskap om å akseptere annerledeshet i egen familie. Resultatet er en helproff, akkurat passe lett dramakomedie til å le av.

Trossamfunn i Oslo er mindre opptatt av religionsdialog enn i Hamburg. Forskerne tror en grunn er at få ledere møtes på samme måte som sikh-leder Parmjit Singh og prest Anne Berit Evang.

KRIK-ledelsen avviser å ha strammet inn på organisasjonens retningslinjer i homofilispørsmålet. Vegard Tjørhom har opplevd det annerledes.

Torbjørn Egners kjernebudskap oppleves mer relevant enn noensinne: Vi må vise toleranse og vilje til å ta vare på hverandre.

Statsministeren advarer mot å bruke kristendom som identitetsmarkør for å stenge mennesker ute fra det norske samfunnet.

Toleranse er et smalt sund mellom likegyldighet og intoleranse. Når du ikke selv er berørt, kan «toleranse» være et dekke for å la humla suse.

– Mangfold er vår styrke og religiøs toleranse er en verdi som vi, som canadiere, holder kjær, heter det i en uttalelse fra Trudeau.

2015 ble et toppår for både inn- og utmeldinger i Human-Etisk Forbund. Mange av dem som takker for seg, etterlyser mer toleranse overfor andres tro.

Kvinner som utvandret til USA fra bibelbeltet i Norge, havnet i mange av de samme spenningene som kvinner fra muslimske land som kommer hit.

Annonse
Annonse

Mer fra: