Search magnifying glass

1794 resultater for "teologi"

Vår oppgave er ikke å avgjøre om biskop Kari Veiteberg er en kristen. Men vi ser det som nødvendig å advare imot hennes teologi.

Hvis en kristen organisasjon skal regnes som åpen, er det avgjørende at alle mennesker har mulighet til å få lederverv, mener Tor Håkon Eiken i Skeivt Kristent Nettverk.

Snakker vi sant om kirkens sakramenter? Og våger kirken å forkynne grunnleggende teologi?

Det er klart at luthersk teologi må være åpen for nytolkninger i nye kulturer. Men gjør biskopene dette med basis i Bibelen?

Filosofenes interesse for Paulus er sentral i Ole Jakob Lølands nye bok. Hva er det filosofene ser som teologen etterser?

Unge teologer tuller med mye. – Satire er det beste botemiddelet mot fordommer, sier kapellan Ingrid Nyhus om instagramprofilen Teologibitches.

Frem mot årtusenskiftet krydde det av spekulasjoner i pinsekarismatiske kretser om hva som ville skje før Jesu gjenkomst. Så ble det stille. Nå har endetids-teologi fått en renessanse på Høyskolen for ledelse og teologi.

Pastor Thomas Åleskjær advarer mot endetidsprofetier på sosiale medier. Han har sett flere eksempler på «spekulative» tolkninger av tiden vi lever i.

Annonse
Annonse

Mer fra: