107 treff for "samvittighetsfrihet"

Samvittighetsfriheten er blitt kjempet fram over 2000 år. Den bør fortsatt kjempes for, for å kunne leve godt sammen.

Talskvinne Åshild Bruun-Gundersen er opprørt over at KrF-lederen ber Frps egne folk følge samvittighet og stemme ned eggdonasjon. – Hva KrF mener er irrelevant, sier hun.

Verken Aps eller SVs homonettverk er enige med Sveriges statsminister om at alle prester skal vie likekjønnede.

Vi slår en kollegial ring om Mikael Bruun. Vi tar sterk avstand fra den hets han har måttet tåle de siste ukene. Vi anerkjenner hans rett til både ytrings- og samvittighetsfrihet i det teologiske spørsmålet rundt kvinners prestetjeneste.

Det bør være grenser for hvor langt man kan gå i å innskrenke noens samvittighetsfrihet for å beskytte andres friheter og rettigheter. Spørsmålet er hvor grensen skal gå.

Ap-lederen ristet i bruk av ord om «sorteringssamfunn» og «samvittighetsfrihet». KrF og makkere satte alt inn på konfrontasjon med Frp og partiets allierte i stordebatten om bioteknologiloven

Kirkens ledelse har stilletiende akseptert reservasjon mot kvinnelige prester, som bryter dem ned og plasserer flere av dem utenfor prestekollegiet. Dette strider mot kirkens enhet og må ta slutt.

Bruuns reservasjon handler ikke bare om hans samvittighet. Det handler også om vår kommende arbeidssituasjon i en kirke vi trodde skulle ta imot oss med åpne armer.

Annonse
Annonse

Mer fra: