Search magnifying glass

16 resultater for "rolf furuli"

Jeg har nettopp blitt ekskludert fra Jehovas vitner fordi jeg har gitt ut en bok som kritiserer Det styrende råd. Jeg ser imidlertid på utgivelsen av boken som nødrett. Og jeg sitter igjen med god samvittighet.

– Jeg kan bekrefte at jeg nå er ekskludert, sier Rolf Furuli, som i nesten 60 år har vært en sentral figur i Jehovas vitner nasjonalt og internasjonalt.

– 90 prosent av dem som blir ekskludert fra Jehovas vitner, ville ikke blitt det dersom man fulgte Bibelen, sier det tidligere sentrale Jehovas vitner-medlemmet Rolf Furuli, som selv ble ekskludert i sommer.

Mangeårige medlem i Jehovas vitner Rolf Furuli risikerer trolig eksklusjon for å ha kritisert trossamfunnets toppledelse. Samtidig har han satt ledelsen i en skikkelig knipe, mener Jehovas vitner-forsker.

I mange tiår har Rolf Furuli vært en stemme mange Jehovas vitner lytter til. Nå kritiserer han den øverste ledelsen for maktmisbruk. Det kan skape et jordskjelv i trossamfunnet.

Slik jeg ser det, er dette nok et bevis på Jehovas vitner er en skadelig sekt.

Mangeårig medlem i Jehovas vitner Rolf Furuli tar i ny bok et oppsiktsvekkende oppgjør med organisasjonens styrende råd i New York. – De har gitt seg selv en diktatorisk maktposisjon som ikke har basis i Bibelen.

Ikke noe julefeiring eller blodoverføring. Jehovas vitner er kjent for en streng livsstil og pågående misjonering.

Jehovas vitner har i sin redegjørelse til Fylkesmannen utelatt vesentlig informasjon om hva som skjer med medlemmer som stemmer ved politiske valg, mener Rolf J. Furuli, mangeårig medlem i trossamfunnet.

Annonse
Annonse

Mer fra: