173 treff for "reservasjon"

Det er arbeidsgiver som må ha siste ordet når en arbeidstaker ber om å få slippe arbeidsoppgaver på grunn av overbevisning, mener Samvittighetsutvalget.

Kirkens ledelse har stilletiende akseptert reservasjon mot kvinnelige prester, som bryter dem ned og plasserer flere av dem utenfor prestekollegiet. Dette strider mot kirkens enhet og må ta slutt.

Regjeringens utvalg mener det ikke er behov for ny lovgivning om samvittighetsfrihet og reservasjon i arbeidslivet – ennå.

Bruuns reservasjon handler ikke bare om hans samvittighet. Det handler også om vår kommende arbeidssituasjon i en kirke vi trodde skulle ta imot oss med åpne armer.

Å gi religion status som juridisk frikort, er ikke å anbefale.

Ti måneder etter at reservasjonsrett for leger skapte bråk, kommer nytt utvalg.

Også Nav-ansatte kan være preget av egne verdier.

1.300 privatpersoner kom med høringsuttalelser.

Annonse
Annonse

Mer fra: