Search magnifying glass

125 resultater for "religiøs praksis"

Frp trekker enhver religiøs praksis som ikke er en del av den kristne kulturarven ned i søla og tramper på den, skriver Dana Wanounou.

– Man går ikke fri fra reglene selv om man sier at det man bedriver er religiøs praksis, sier direktøren i Forbrukertilsynet.

Vårt Land klarer ikke å se bort fra egne privilegier når de hevder rådet til osloskolene om å stoppe med skolegudstjenester eller flytte slikt til kveldstid er et unødvendig hensyn. Tvert om, det er et svært nødvendig hensyn.

SVs Petter Eide vil stoppe omstridt praksis i Jehovas vitner. Får ikke drahjelp fra justisministeren.

Kjell Ingolf Ropstad bemerker at et trossamfunn må vise åpenhet for å få statlig støtte. Ap-politiker mener han ikke gjør nok.

Religiøs kompetanse blant ansatte bør ansees som en viktig ressurs. Både for kristne, muslimer og andre troende. Å ha mulighetene til samtaler om tro og livssyn betyr mye for mange mennesker i livets siste fase.

Skolegudstjenestene bør fortsatt foregå i skoletiden, slik møter med andre religioner også bør det.

Kong Harald er glad for at samboerskap og likekjønnede ekteskap har fått større aksept i samfunnet. Han mener Den norske kirke har vært tilbakeholden.

Sykehjem går glipp av viktig kompetanse fordi de ikke bruker ansatte med minoritetsbakgrunn godt nok.

Annonse
Annonse

Mer fra: