Search magnifying glass

19 resultater for "reindrift"

Mens sametingspresidenten mener gruvedrift i Kvalsund overkjører samiske interesser, hevder ordføreren at samiske interesser vil bli styrket.

Statsråd Olaug Bollestad (KrF) sier hun vil gjøre det hun kan for å berge reindriften. Men når reineiere mener rovdyr er problemet, ligger ansvaret hos Sveinung Rotevatn (V).

Samers liv er 1,6 år kortere enn hos etniske nordmenn. Det skyldes diskrimineringen de opplever, mener Ketil Lenert Hansen ved Universitetet i Tromsø.

Samisk kultur har ikke fått være grunnlag for begrepet kulturlandskap i Norge. Det virker ikke som om Vårt Lands sjefredaktør tar innover seg dette når han skriver om vindkraft.

I et brev signert nærmere 30 prester ber vi biskopene forsterke sin støtte til Sàpmi i møte med vindkraftutbygging, samt forsterke sitt forsvar for naturmangfold.

Siden mange samer har naturen som livsgrunnlag, er det naturlig for ­Samisk kirkeråd å vektlegge vern av skaperverket, mener generalsekretæren.

Urfolksforsker tror gruvedriftkonflikt blir denne generasjonens Alta-aksjon. Samiske organisasjoner, ungdomspartier og miljøbevegelsen varsler sivil ulydighet. Kirken er bekymret.

Samiske kunstnere får oppmerksomhet fra hele verden. På Riddu Riđđu-festivalen feires samisk identitet med hardtslående slampoesi.

Kirken må si fra om hvordan moderne gruvedrift, vindparker og fiskeoppdrett rammer i samiske naturområder, mener Samisk kirkeråd. – Kirken har vært for taus, sier biskop Olav Øygard.

Annonse
Annonse

Mer fra: