Search magnifying glass

1009 resultater for "paulus"

Filosofenes interesse for Paulus er sentral i Ole Jakob Lølands nye bok. Hva er det filosofene ser som teologen etterser?

Svensk sokneprest ser for seg hvordan Paulus ville omtalt korona-krisen i sine brev.

Når vi som kristne ser flyktningstrømmen og de mange krisene som kommer med den, blir vi utfordret fra teksten om Paulus og forliset på Malta.

I den tidlige kristendommen var Paulus viktigere som heroisk skikkelse enn som teolog, mener forskergruppe.

Et vers i Paulus brev til kolosserne har vært diskutert siden begynnelsen

Dette var Paulus-påstandene som forskerne ved Westar-instituttet tok stilling til:

Arvesynd, frelse ved tro alene og evig fortapelse – alt er et resultat av Paulus-tolkninger uten dekning i paulinsk teologi, mener teologen David Bentley Hart. Norske bibelforskere gir ham langt på vei rett.

Hvis Guds nåde ikke får konsekvenser for en kristens liv, har han eller hun aldri mottatt Guds nåde, mener verdensledende Paulus-forsker. – Dette markerer et nytt kapittel i Paulus-forskningen, sier Karl Olav Sandnes.

Den amerikanske pastoren Dave Ferguson mener kirkens grunnleggende oppgave er å plante nye menigheter, ikke nødvendigvis å styrke eksisterende.

Bakteppet i Tom Egelands nye thriller er et tenkt oppgjør mellom Peter og Paulus.

Annonse
Annonse

Mer fra: