Search magnifying glass

1434 resultater for "omsorg"

Selv om det er nødvendig at helsepersonellet har det avgjørende ordet om hvilken behandling som er best for pasienten, skal de pårørende leve videre med de valgene som tas. Da må også deres interesser ivaretas.

Hvilken rolle spiller kjerneverdiene til en organisasjon? Og blir det tid til å etterleve verdier som omsorg og nestekjærlighet ved de store institusjonene?

Civita roser nødhjelp til næring, Agenda savner omsorg for lavtlønte.

God oppfølging av foreldre fratatt omsorgen for barn er av stor betydning for barnets beste. Beslutningstakere må sikre at familiekontorene viderefører sitt ansvar for å gi disse foreldrene hjelp.

Hva blir det igjen når vi skreller bort alt som ikke er nødvendig? Det aller viktigste.

Den svenske erkebiskopen er en av flere som spør om koronaomsorgen av eldre i Sverige har vært dødshjelp. Norges Kristne Råd: - Ingen aktuell problemstilling her hjemme.

Biskop Olav Øygard var nylig på besøk hos den fengslede nordmannen Frode Berg. I en hverdag med tøffe kår, kan norske prester være med på tilby et pusterom, sier generalsekretær i Sjømannskirken.

Mange som er verger for mindreårige asylsøkere har kjent på et omsorgspress, ifølge leder for statens vergearbeid. Nå fjernes presset.

Flere verk på årets høstutstilling uttrykker en tro på at forandring, omsorg og framtid er mulig.

Johannes Høie undersøker den skjøre grensen mellom vold og omsorg i sine siste malerier.

Annonse
Annonse

Mer fra: