Search magnifying glass

608 resultater for "norsk luthersk misjonssamband "

Vi tror det må tydelige endringer til i Norsk Luthersk Misjonssamband. Den manglende evnen til å forholde seg ydmykt og konstruktivt til kritikken, burde bekymre både ansatte og frivillige.

Varslere har beskyldt hovedstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband for problematisk behandling av varslinger, dårlig personalbehandling og maktmisbruk. Nå har organisasjonens eget kontrollorgan vurdert ledelsens varselhåndtering.

At kun menn skal lede toppstyret til Norsk Luthersk Misjonssamband, er ikke et godt forslag, mener NLM-rektor Anette Sørensen Rege.

Forkynner Ove Sandvik er skeptisk til ny utredning som åpner for kvinner i toppledelsen til Norsk Luthersk Misjonssamband: – Det merkes et svært sterkt press om å få endret tjenestedelingsprinsippet.

Norges største misjonsorganisasjon, Norsk Luthersk Misjonssamband, åpner for kvinnelig lederskap på alle styrenivå.

Normisjons assisterende generalsekretær blir ny pastor i Misjonssalen i Oslo, og går med det over til Norsk Luthersk Misjonssamband. – Organisasjonstilhørighet spiller en stadig mindre rolle, mener kirkehistoriker.

I en ny utredning fra Norsk Luthersk Misjonssamband legges det fram en helhetlig tenkning om menigheter. Flere mener dokumentet dytter NLM i en mer kirkelig retning.

Norsk Luthersk Misjonssamband har nylig bestemt at medlemmer som «lever i strid med Guds ord» i sin ytterste konsekvens kan fratas medlemskapet. I Frikirken, hvor de jobber med nye prosedyrer, er dette en fjern tanke.

Mangeårig misjonær Magne Gillebo støtter opp om kritikken om ukultur i Norsk Luthersk Misjonssamband. Han har selv erfart at ansatte kvier seg for å si ifra om maktmisbruk. Varsler er heller ikke blitt tatt tilstrekkelig på alvor, mener han.

Annonse
Annonse

Mer fra: