Search magnifying glass

644 resultater for "normisjon"

– Det virker som om Skien kommune har valgt en krevende vei å gå inn på dersom de skal ha til oppgave å vurdere tilskudd eller refusjon av VAR-avgifter ut fra ideologi eller teologi, sier Normisjon-general Kjetil Vestel Haga.

Anne Birgitta Langmoen Kvelland går av som generalsekretær i Normisjon ved årsskiftet.

Normisjon har et konservativt samlivssyn, men eier flere folkehøgskoler som ikke utelukker at samboende eller homofilt samlevende kan være ansatt.

Etter flere år med tosifrede millionunderskudd, er Normisjons årsregnskap for 2019 positivt.

Er kirkens mål å arrangere gudstjenester, eller er kirkens mål å vinne mennesker for Jesus?

Lotteritilsynet har tatt en u-sving og godkjent Normisjon region Vestfold og Buskerud som lotteriverdig.

Mangeårige leietakere i Normisjon-blokk i Oslo reagerer på salgsplaner. – Vi har fått svært lite informasjon.

En forening i Normisjon har i årevis sendt sine programmer på TV Visjon Norge. På bakgrunn av kontroversene rundt den kristne TV-kanalen, har organisasjonen nedsatt en kommisjon som skal vurdere om samarbeidet kan fortsette.

Mens Indremisjonsforbundet åpner for eksklusjon, har ikke Normisjon vedtatte prosedyrer for å frata noen medlemskap. Misjonskirken Norge vil ha stor takhøyde for den enkeltes trosreise.

Anne Birgitta Langmoen Kvelland har bedt Landsstyret i Normisjon om å få avslutte litt tidligere enn planlagt og går av 1. september.

Annonse
Annonse

Mer fra: