49 treff for "marte michelet"

Flere av familiene til motstandsfolk under krigen varsler søksmål dersom Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?» ikke trekkes tilbake.

Marte Michelet er trygg på egne konklusjoner. Hun mener dessuten faghistorikerne er med på å underbygge hennes konklusjoner med deler av deres kritikk.

Både Marte Michelet og Gyldendal vil gjerne ­diskutere funnene i Hva ­visste hjemmefronten? Men skal vi ta kritikken på alvor, trenger vi tid på å gå grundig gjennom den.

I sin siste kronikk motbeviser ikke Marte Michelet feilene vi har dokumentert.

Det kan godt hende Marte Michelets arbeid om antijødiske holdninger blir stående igjen som riktig og viktig. Men den manglende viljen til å imøtegå faktiske feil, risikerer å skjemme hele prosjektet hennes.

Annonse
Annonse

Mer fra: