Search magnifying glass

629 resultater for "marit juvem"

Kunstner Håkon Bleken (91) i samtale med Alf van der Hagen

Etter tolv års kamp, får trossamfunnet tommel opp fra Sveriges regjering.

Det nye lovforslaget om Opplysningsvesenets fond (OVF) legges fram.

Da tre svenske kirkesamfunn slo seg sammen til Evangeliska frikyrkan, brukte de «evangelikal» som et identitetsbegrep. Nå har de fått kalde føtter.

En radikal overgang til grønn energi må til for å bremse den globale oppvarmingen, slår pave Frans fast.

Regjeringen holder mottagelse for Oslo Pride. FRI ser på dette som en gylden mulighet for å tale til KrFerne.

Hva skal være Human-Etisk Forbunds identitet i et samfunn som preges av sekularisering, og der kirken mister innflytelse? Vel, identiteten vår er egentlig ikke så revolusjonerende ny.

Årets mest avslørende personlighetstesting er i gang.

Annonse
Annonse

Mer fra: