Search magnifying glass

1098 resultater for "mangfold"

Når kjærlighet mellom likekjønnede blir fordømt fra prekestolen i vår kirke, er det vanskelig å se at dette er respekt for ulike syn.

En intern diskusjon om mangel på mangfold blusset opp i NRK etter at programlederne for sommersatsingen «Sommerbilen» ble publisert.

Sokneprestene svarer teologistudentene.

Det står respekt av måten Kjell Ingolf Ropstad har stått opp for mangfold og likeverd for alle.

Kun sju av over tusen ansatte i Den norske kirkes presteskap og bispedømmer kommer fra ikke-vestlige land. Kirkerådsleder mener det fortsatt er en jobb å gjøre.

Vår nasjonalforsamling bør være satt sammen av folk som forstår og kjenner ulike deler av samfunnet. Vi trenger folk med ulik bakgrunn.

Som ledere i en kirke som rommer et stort mangfold, opplever vi det problematisk at kristne ledere fra ulike arbeidslag ikke kan anerkjenne hverandre som kristne.

På pinsedag valgte Gud å tale forskjellige språk. Gud satset på mangfold, skriver Erling Rimehaug.

Hvis NLA Høgskolen ikke kan tåle uenighetsfellesskap, lover det mindre godt for fremtiden.

Vi har anmeldt tre konserter fra Kirkemusikkfestivalens åpningshelg.

Annonse
Annonse

Mer fra: