Search magnifying glass

1343 resultater for "livssyn"

Vårt Land - Norges største kristne dagsavis

Når vi i Norsk vegansamfunn nå stifter et livssynssamfunn, er det ikke uten grunn. Veganisme er et livssyn store deler av våre liv sentreres rundt. Det er i praksis en utvidelse av humanismen der dyrene også får plass rundt bordet - men ikke på det.

Etiske verdier kan oppleves som like betydningsfulle som en gudstro. Derfor bør veganisme anerkjennes som livssyn.

Ny rapport viser at antall medlemmer og organisasjoner øker, og økonomien styrkes. Unntaket er i tro- og livssynssektoren, som har en nedgang i aktivitet.

Under koronakrisen kan kirken unntaksvis brukes til ikke-religiøse gravferdsseremonier, har Bispemøtet vedtatt. Men noen tildekking av kristne symboler blir ikke aktuelt.

Et krav om å fjerne skolegudstjenestene er ikke noe angrep på religiøse ungdommer, det er et krav om at elevene skal behandles likt uansett hva de tror på.

Når kirka ikke kan samles til gudstjenester, bør de riksdekkende TV-kanalene tilby flere programmer om tro og livssyn, mener generalsekretæren i Norges Kristne Råd.

Bompengelister som ligger an til å få innflytelse etter valget er nærmest tause om hvordan de vil integrere flyktninger og innvandrere, regulere skjenking og ta grep på livssynsfeltet.

Borg bispedømme har utarbeidet et hefte med tekster for seks forskjellige livssyn – til bruk i helsevesenet.

Josef Moradi (24) har fått avslag på sin asylsøknad. Norske myndigheter tror på at han er ateist, men mener han kan leve som internflyktning i Kabul.

Annonse
Annonse

Mer fra: