85 treff for "kvinners prestetjeneste"

De siste ukene har det versert meningsutvekslinger i flere fora og miljø knyttet til professor Knut Alfsvågs uttalelser om at han av teologiske grunner er imot at kvinner ordineres til prestetjeneste.

Grunnen til at vi har landet på et nei til kvinners prestetjeneste har dyptgående årsaker. Som ung prest må jeg innrømme at jeg blir litt nervøs. Når vil jeg miste jobben?

I debatten om kvinners prestetjeneste frykter mange latviske kirketilstander i Norge. Men ­utviklingen i kirken i Latvia bør heller forstås i lys av den særegne, historiske utviklingen som har preget flere av de postsovjetiske statene.

Bispemøtet slo i dag fast at det ikke er adgang for mannlige prester til å reservere seg mot samarbeid med kvinnelige kolleger. Les Bispemøtets vedtak her.

Da Luther erklærte seg bundet av sin samvittighet til å handle som han gjorde, var det med en utførlig teologisk argumentasjon i bunnen. Jeg savner noe tilsvarende fra sokneprest Langelands side.

Fra Presteforeningens ståsted har kvinner og menn lik tilgang til prestetjeneste i Den norske kirke.

Å mene at kvinner, i egenskap av å være prester, ikke kan forkynne kjærlighetens evangelium, bryter med helt avgjørende sider ved den kristne tro.

Biskopenes tydelige avklaring er viktig. Men det er fortsatt grunnlag for en offisiell unnskyldning fra kirken til de mange kvinner som har hatt en vanskelig prestetjeneste.

Det slår Bispemøtet fast etter høstens omfattende debatt om mannlige prester kan reservere seg mot å samarbeide med kvinnelige kollegaer.

Annonse
Annonse

Mer fra: