Search magnifying glass

26 resultater for "kvinneprester"

Vårt Land - Norges største kristne dagsavis

Viss kyrkja stengjer vegen for kvinneprestmotstandarar, vil det vere det same som å stemple dei som vranglærarar. Så alvorleg har eg og dei andre biskopane ikkje tenkt at dette spørsmålet er.

Ambisjonen har alltid vært å lage en avis som er relevant for mange. En avis der ulike syn og praksiser møtes og slipes.

Den norske kirke står i en likestillingsknipe. Finnes det andre arbeidssteder i Norge hvor det er greit å si at man ikke anerkjenner sin kvinnelige kollega som en likeverdig kollega?

Prest og kirkerådsmedlem Kjersti Boge vil ha inn et krav om samarbeid med kolleger uavhengig kjønn, i kvalifikasjonskravene til prester i Den norske kirke. Preses er ikke avvisende.

Bjørgvins første kvinnelige prest, Berit Andersen mener dagens kvinneprestdebatt burde spart seg fra å gjenoppstå. Hun er redd vi er i ferd med å bevege oss bakover i tid.

I kirkelig stridsspørsmål om kvinneprester, abort og samliv var Kirkelig Fornyelse en motkultur som ble borte.

Paradiset er oppskrytt, skal vi tro Bjørn Eidsvåg. – Smerten og sorgen mangler. Det er menneskelig å leve med de følelsene også.

Debatten om retten til å reservere seg mot samarbeid med kvinnelige prester har rast i flere uker. Nå tar tre biskoper bladet fra munnen.

Det er ingenting som tilsier at de tre kvinnelige studentprestene ikke vil bli tatt i mot med åpne armer i Den norske kirke. De har alle biskopene på deres side, alle politikerne og hele pressen.

Vårt Land - Norges største kristne dagsavis

Bjørgvins første kvinnelige prest Berit Andersen mener dagens kvinneprestdebatt burde spart seg fra å gjenoppstå. Hun er redd vi er i ferd med å gå tilbake i tid.

Annonse
Annonse

Mer fra: