Search magnifying glass

337 resultater for "kvinnelige prester"

Det er arbeidsgiveren som har ansvar i debatten om kvinnelige prester, mener prest Mari Saltkjel. Hun mener problemet er manglende tillit til Den norske kirkes håndtering.

Verken antibac eller kvinnelige prester fantes i urkirken. I dag utgjør begge en naturlig del av Den norske kirke. Pragmatisme, teologi og liturgi har alltid gått hånd i hånd.

Norge og Sverige har hatt kvinnelige prester nesten like lenge. Likevel henger Norge langt etter med kjønnsbalansen. Eksperter mener den særnorske lekmannsbevegelsen er forklaringen.

Therese Utgård har lenge vært en forkjemper for likestilling blant prester: – Vi ser hele tiden at likestiling har vikeplikt. Det må det bli slutt på.

Vårt Land var og er en umulighet.

Bjørgvins første kvinnelige prest, Berit Andersen mener dagens kvinneprestdebatt burde spart seg fra å gjenoppstå. Hun er redd vi er i ferd med å bevege oss bakover i tid.

Snart seksti år med kvinners prestejeneste har bidratt til vonde og såre håndteringshistorier. Manglende tillit til arbeidsgiver fører også til en taushetskultur blant kvinnelige prester. Mari Saltkjel har skrevet bok om kvinners prestekall. Hun mener det er grunnlag for en offisiell unnskyldning fra Den norske kirke.

Sokneprest Wenche Lie Lysne stod fram om diskriminering fra mannlige kolleger, og ble avfeid av prosten. – De kan hevde at samarbeidet fungerer greit, bare de slipper å ha gudstjenestefellesskap med oss, sier hun.

Biskop Halvor Nordhaug mener prester som mener prestetjenesten bør forbeholdes menn, er i sin fulle rett. – Jeg forventer at den som ordineres til prest i Den norske kirke ikke motsetter seg samarbeid, kontrer bispekollega Solveig Fiske.

Kirkerådet har vedtatt å kartlegge arbeidsmiljøet til kvinnelige prester i Den norske kirke. Kirkerådsleder og preses tror det kan bidra til å gjøre rammene tydeligere for hva som er rettigheter og hva som er meninger.

Annonse
Annonse

Mer fra: