Search magnifying glass

54 resultater for "kristen litteratur"

Vi som utgjør de 18 kristne bokhandlerne rundt i Norge har en felles brann til å formidle evangeliet. Vi trenger mer enn noen gang at folk velger å bruke oss.

Koronakrisen gjør at store deler av inntektsgrunnlaget til Adventistkirkens forlag forsvinner.

Journalist Sara J. Høgestøl tar over bokansvaret for Vårt Land. I dette miniintervju må hun i full offentlighet love kulturredaktøren gull og grønne skoger.

Verdens største evangelikale kirkesamfunn stenger alle sine 170 bokhandler. – En skremmende utvikling vi har sett over tid, sier nestor i den kristne bokbransjen.

Gunhild Maria Hugdal leverte en svært ensidig kritikk av min bok i sin anmeldelse i Vårt Land 21.02. Det gjør det vanskelig å ta hennes påstand om at jeg er selektiv særlig alvorlig

Når Espen Ottosen fremstiller seg som en forsvarer av menneskelig erfaring, er det grunn til å nyansere dette bildet.

Pensjonisten Hans Petter Foss lånte til langt over pipa for å redde bokhandelen han hadde drevet i en årrekke. Derfor kan du fortsatt kjøpe kristen litteratur i Oslo sentrum.

Et Jehovas vitne fikk fengselsdom. Samme dag arresterte ­russiske myndigheter flere fra trossamfunnet.

Fremtiden for kristne bokhandlere kan ligge i at de driftes av frivillige, tror gründere i Bergen.

Annonse
Annonse

Mer fra: