Search magnifying glass

714 resultater for "korona"

Konspirasjonsteorier om korona har heldigvis begrenset gjennomslag i Norge sammelignet med blant annet USA. Men med tanke på smittespredning er det urovekkende at de finnes.

En evaluering av norsk bistand i første halvår viser at 700 millioner kroner ble brukt til ulike prosjekter for å bekjempe koronapandemien.

Etter et møte i Gulset kirke i Skien for to uker siden ble det påvist koronasmitte. Det medførte til at alle deltakerne måtte i karantene, skriver Varden.

I løpet av de to siste ukene det bekreftet covid-smitte hos fem ansatte i Vårt Land. Alle fem er etter forholdene i god form.

– Dette er en vanskelig tid for oss, sier Vasile Bejinaru, forstanderen i den rumenske pinsemenigheten i Lyngdal som kommunens smitteutbrudd knyttes til.

I enkelte land er korona-smitten på lavbluss. Dette gjelder Norge. Men den globale smitten øker nå kraftig.

Kvinner, fattige, barn og eldre rammes uproporsjonalt hardt av koronaviruset. Økende ulikhet er blant de mest skremmende konsekvensene. Det kan gi mer sult, færre barn på skolen, og flere konflikter.

Da jeg selv fikk korona var jeg redd for å bli alvorlig syk. Men for de fleste skaper likevel det større bildet mest uro: At korona skal bære bud om en ny tid.

Annonse
Annonse

Mer fra: